O spoločnosti

Spoločnosť TERRA-EKO s.r.o. sa zaoberá uskutočňovaním stavieb a ich zmien, deštrukciami, búracími a zemnými prácami, špeciálnym zakladaním stavieb, stabilizáciou objektov, výkopových jám a svahov, diamantovým vŕtaním, pretláčaním oceľových chráničiek.

Naše najvýznamnejšie realizované projekty

Referenčné stavby pre VSŽ, resp. U.S.Steel Košice s.r.o.:

 • odstránenie surového železa v OC1 - deštrukcie
 • výmena konvertora KK4 a KK5 na OC2 - deštrukcie
 • elektro-pocínovacia linka č. 2 na Studenej valcovni - búracie a zemné práce na demontáži podláh DZ Obalová vetva
 • výroba špirálovo zváraných rúr 18 m DT Hutnícka druhovýroba - deštrukcie
 • riadenie šrotu DZ Ocielarne - deštrukcie
 • búracie a zemné práce na Zlievárni DZ Hutnícka druhovýroba
 • nová pozinkovacia linka č. 3 - zemné práce, búracie práce, stabilizácie svahov, kotvenie
 • kyslíkový aparát č. 9 - deštrukcie a zemné práce
 • odprášenie hút Oceliareň I, Oceliareň II, Vysoká pec I - búracie práce, zemné práce, mikropilóty
 • nová pozinkovňa č. 3 - Požiarna voda - pretláčanie oceľových chráničiek
 • Cannessa - deliaca linka - výkop slučkovej jamy na 12,7 m
 • odprášenie mlynice vápenca a koksu - veľkopriemerové pilóty

Referenčné stavby zrealizované mimo areálu U.S.Steel Košice, s.r.o.:

 • Chemko Strážske – Rekonštrukcia hál výroby NPK: deštrukcie
 • Vagónka Trebišov – Presuvňa vozňov: zemné a stavebné práce
 • Železnice SR – Meniareň Kysak, prevádzková budova Stará Ľubovňa, prekladište Čierna nad Tisou: oprava striech
 • Tepláreň Košice : stabilizácia objektov, mikropilóty a kotvy
 • Mathias manufaktúra Viničky – zemné práce a zakladanie objektov
 • modernizácia mletia cementu a trosky v Cementárni Turňa nad Bodvou: mikropilóty a búracie práce
 • Predomieľaca stanica PM-CN 1 v Cementárni Turňa nad Bodvou - mikropiloty
 • Empiria – veľkoobchod a veľkosklad Košice, zemné práce, pilóty, stabilizácia svahov
 • Kovohuty – Krompachy: demolácia haly výroby medených anód a priliehajúcich objektov
 • malá vodná elektráreň Vyšné Ružbachy: výlom stavebnej jamy, stabilizácia a vytesnenie obohrázok, zemné práce, dostavba hate, budovy, biokoridoru a ostatných objektov
 • diamantové vrtanie , priemer 22 mm – 350 mm, cca 5000 m
 • Aquapark Poprad: mikropilóty Realizácia stavebnej jamy Biznis centrum – VSH Development
 • silážny žľab 95x50m PDP Čečejovce
 • bioplynová stanica PDP Čečejovce
 • rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest UHD Hačava – zemné práce, odstrely, zhotovenie cestného telesa
 • ozdravné opatrenia v lesoch UHD Hačava – čistenie lesa, výsadba stromčekov
 • polyfunkčná budova Alejová 2 – rekonštrukcia penziónu U Leva – súkromná materská škola – stavebné práce
 • likvidácia nadzemných objektov Baňa Dolina – búranie, demontáž, recyklácia stavebnej suti.